Ali ste vedeli, da lahko vsak izmed vas pomaga slovenskemu hokeju, brez da bi ga to kaj dodatno stalo?

Davčni zavezanci rezidenti Republike Slovenije imate skladno z zakonom možnost, da do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za financiranje splošno-koristnih namenov, med katere sodi tudi večina slovenskih hokejskih klubov. Omenjena donacija za vas, kot davčne zavezance, ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki ste jo v vsakem primeru dolžni plačati. V kolikor te možnosti ne izkoristite, se sredstva vrnejo nazaj v državni proračun.

Davčni zavezanec lahko tako posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.  To storite tako, da natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.

Slovenski hokejski klubi, katerim lahko v letošnjem letu namenite takšno donacijo, so navedeni zgoraj.

Davčni organ bo pri odmeri dohodnine za letošnje leto upošteval zahteve, s katerimi bo razpolagal na dan 31. decembra 2016.

Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. To pomeni, da v kolikor že namenjate del dohodnine enemu izmed upravičencev, pa želite to spremeniti  – in del dohodnine namenite enemu izmed slovenskih hokejskih klubov, lahko to brez težav storite, saj bo davčni organ upošteval tisto vašo vlogo, ki jo bo prejel nazadnje.