Ali ste vedeli, da lahko vsak izmed vas pomaga slovenskemu hokeju, brez da bi ga to kaj dodatno stalo?

Davčni zavezanci rezidenti imajo skladno z zakonom možnost, da do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov, med katere sodi tudi večina slovenskih hokejskih klubov. Omenjena donacija za davčne zavezance ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki so jo ti dolžni plačati. V kolikor te možnosti ne izkoristijo, se sredstva vrnejo nazaj v državni proračun.

Davčni zavezanec lahko tako posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.  To storite tako, da natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.

Slovenski hokejski klubi, katerim lahko v letošnjem letu namenite takšno donacijo, so navedeni zgoraj.

Davčni organ bo pri odmeri dohodnine za letošnje leto upošteval zahteve, s katerimi bo razpolagal na dan 31. decembra 2015. To pomeni, da imate na voljo le še en mesec. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.