HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE / ICE HOCKEY FEDERATION OF SLOVENIA

Predsednik
President
Matjaž RAKOVEC
Generalni sekretar
Secretary General
Dejan KONTREC
Tehnični direktor
Technical director
Jure PENKO
Tiskovni predstavnik
Spokesman
Rok SRAKAR
Vodja pisarne
Head of Office
Branka SLEJKO

 

HOKEJ.SI
Urednik
Editor
 Rok SRAKAR

 

PREDSEDSTVO / PRESIDENCY
Predsednik
President
Matjaž RAKOVEC
Podpredsednik
Vice-President
Miha BUTARA
Podpredsednik
Vice-President
Domen BUCEK
Član
Member
Dejan KONTREC  (kot Generalni sekretar)
Član
Member
Damir RAKOVIČ
Član
Member
Peter BOHINEC
Član
Member
Samo MARC
Član
Member
Mitja ROBAR
Član
Member
Gorazd DRINOVEC  (kot predsednik Strokovnega sveta)

 

NADZORNI ODBOR / SUPERVISORY BOARD
Predsednik
President
Branko TERGLAV
Član
Member
Andrej TURK
Član
Member
Mitja Kern
Nadomestni član
Substitute member
Simon VIDMAR

 

STROKOVNI SVET / EXPERT COUNCIL
Predsednik
President
Gorazd DRINOVEC
Sekretar
Secretary
Jure PENKO
Član
Member
Dejan KONTREC
Član
Member
Luka JURIČ
Član
Member
Domen RAMŠAK
Član
Member
Robert PESJAK
Član
Member
Anže ULČAR
Član
Member
Tadej BURAZIN
Član
Member
Rudi HITI
Član
Member
Gaber GLAVIČ
Član
Member
Sabahudin KOVAČEVIČ
Član
Member
Viktor TRILAR  (kot predsednik sodniške organizacije)
Član
Member
Dejan VARL  (kot predsednik trenerske organizacije)

 

PRITOŽBENI SENAT / APPELLATE SENATE
Predsednik
President
Branko TOŠIČ
Članica
Member
Maša SOTLAR
Član
Member
Borut BITENC
Nadomestna člana
Substitute members
Zoran PAHOR, Dušan LEPŠA

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA / DISCIPLINARY COMMITTEE
Predsednik
President
Tomaž TOLAR
Član
Member
Tomaž VNUK
Član
Member
Emiljan PAVLIN
Nadomestna člana
Substitute members
Matjaž PIVEC, Damjan REŽEK