25. november 2016, Ljubljana – Hokejska zveza Slovenija je v disciplinskem postopku zoper HDD Olimpija, ki je v zvezi s tekmo Super pokala Slovenije 2016/17 potekal na predlog HDD Sij Acroni Jesenice, ugotovila krivdo na strani ljubljanskega moštva, da je slednje na omenjeni tekmi nastopilo z najmanj sedmimi igralci brez državljanstva Republike Slovenije. S tem je HDD Olimpija ravnala v nasprotju z Registracijskim pravilnikom HZS in je tako odgovorna za disciplinski prekršek, za katerega ji je bila izrečena kazen v višini 4.000 EUR.

Kluba HDD Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice sta po prejemu odločitve imela možnost pritožbe, ki pa je v predpisanem roku nista izkoristila, zaradi česar je sklep pritožbenega organa že postal pravnomočen.

Pritožbeni organ, ki ga v disciplinskem postopku na prvi stopnji predstavlja tehnični direktor HZS, je po prejemu pritožbe s strani HDD Sij Acroni Jesenice pozval tudi vodstvo HDD Olimpija, da se izjasni o navedbah jeseniškega kluba. V obrazložitvi svoje odločitve se je pritožbeni organ, poleg ugotovljene kršitve aktov HZS, opredelil tudi do navedb obeh klubov.

Predlagatelj disciplinskega postopka HDD Sij Acroni Jesenice je v svojem predlogu navedel, da je HDD Olimpija tekmo Super pokala 2016/17 odigrala s sedmimi igralci, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije, medtem ko Registracijski pravilnik HZS dopušča največ šest takšnih igralcev. Navedeno izhaja tudi iz uradnega zapisnika omenjene tekme, temu pa nenazadnje v svojem pojasnilu ne oporeka niti HDD Olimpija. V luči dejstva, da je omenjeno določilo v veljavi že nekaj časa, kar priznava tudi ljubljanski klub, bi se, po mnenju HZS, slednji najmanj moral zavedati, da bo v primeru igranja s sedmimi tujimi igralci prekršil prej omenjeni akt HZS.

Ob tem je pritožbeni organ tudi zavrnil tezo HDD Olimpije, da bi, pri tolmačenju Registracijskega pravilnika, igralce, ki so državljani drugih držav članic Evropske unije, morali izvzeti iz prej navedene omejitve. Registracijskih pravilnik HZS v svojem 19. členu namreč jasno in nedvoumno opredeljuje kateri igralci se štejejo kot tujci.

Pritožbeni organ je tudi zavrnil navedbe HDD Olimpije, da naj bi med drugim šlo za tekmo promocijskega značaja, ki naj ne bi bila podvržena pravilom HZS. Tekmovanje za superpokalno lovoriko je bilo razpisano v okviru tekmovalnih propozicij za sezono 2016/17, organizirano s strani HZS in tako podvrženo vsem njenim pravilom, ki so v članskih tekmovanjih pod okriljem krovne organizacije že precej ustaljena.

V zvezi z navedbo HDD Olimpija, da na tekmi za superpokalno lovoriko ni bilo imenovanega delegata, pritožbeni organ v obrazložitvi pojasnjuje, da v tovrstnih primerih to funkcijo, skladno s pravilnikom o tekmovanju, opravlja glavni sodnik. Ob tem pa pritožbeni organ opozarja, da tudi v primeru ko glavna sodnika ne bi zadostno opravila svoje funkcije, to dejstvo HDD Olimpije še ne razbremeni odgovornosti za storjen prekršek.

Klub HDD Sij Acroni Jesenice je v svoji pritožbi predlagal, da se zaradi prekrška s strani HDD Olimpija omenjena tekma Super pokala 2016/17 registrira v korist jeseniškega kluba z izidom 5:0, pri čemer pa ni navedel pravne podlage ali kakršnekoli argumentacije za takšno obliko sankcije. Interni akti HZS jasno določajo v katerih primerih je, kot sankcija, mogoča naknadna sprememba rezultata že odigrane tekme. Med njimi obravnavani prekršek, ki ga je zagrešila HDD Olimpija, ni naveden. V zvezi s konkretnim prekrškom Disciplinski pravilnik predvideva opomin, denarno kazen v razponu od 1.000 do 10.000 EUR ali zaporo igrišča. Ob upoštevanju dejstva, da v danem primeru ne gre za lažji prekršek, se je pritožbeni organ odločil za  denarno kazen 4.000 EUR, pri čemer je ob določanju višine le te upošteval vse oteževalne in olajševalne okoliščine primera.

HDD Olimpija je denarno kazen dolžna poravnati v roku 30 dni od dokončnosti odločitve pritožbenega organa.