22. oktober 2015, Ljubljana – Skupščina Hokejske zveze Slovenije, ki se z namenom potrditve finančnega načrta za prihodnje leto danes sestala na izredni seji, se je ob tej priložnosti seznanila tudi odstopno izjavo častnega predsednika HZS Ernesta Aljančiča.

Hokejska zveza Slovenije omenjeno odločitev, ki je dokončna in nepreklicna, spoštuje.

V luči ponovnih obtožb nekdanjega predsednika na delo aktualnega vodstva Hokejske zveze Slovenije pa želimo poudariti, da HZS ne namerava sodelovati v razpravi, o kateri je bilo v sodnem postopku, ki je trajal več kot štiri leta, pravnomočno odločeno v korist HZS ter s tem potrjena nemoralna praksa prejšnjega vodstva slovenske krovne hokejske organizacije.

HZS še naprej sodeluje s pristojnimi organi pregona v kazenskem postopku, ki teče zoper odgovorne osebe na podlagi sklepa o preiskavi, iz katerega izhaja utemeljen sum, da so določene osebe s kaznivimi dejanji HZS povzročile večjo škodo.