Predsedstvo Hokejske Zveze Slovenije je na svoji 88. seji obravnavalo 16 točk dnevnega reda. S petimi glasovi za in enim vzdržanim je sprejelo predlog odpovedi koncesijske pogodbe družbi Slohokej d.o.o.

Peta točka dnevnega reda je bila utemeljitev predloga o predčasni prekinitvi koncesijske pogodbe z družbo Slohokej. Predsedstvo je po slišani utemeljitvi s petimi glasovi za in enim vzdržanim sprejelo predlog, da se koncesijska pogodba odpove, tako, da bo le-ta prenehala 31. maja 2012 (ko preteče 30-dnevni odpovedni rok).

Takšni odločitvi so botrovale spremenjene okoliščine v sami HZS, premalo transparentno in strokovno vodenje tekmovanja, kot tudi kršitve koncesijske pogodbe s strani družbe Slohokej, ki jih je le-ta izvajala v zvezi s samim vodenjem tekmovanj in sprejemanjem odločitev. Hokejska Zveza Slovenije med drugim tudi meni, da se je koncesionar nezadovoljivo ukvarjal s podporo slovenskim klubom, prav tako pa slovensko ligaško tekmovanje pod vodstvom te družbe nima nikakršnega programa razvoja in vizije.

Naslednja seja bo predvidoma konec marca.