5. junij 2018, Ljubljana – Člani skupščine Hokejske zveze Slovenije so na današnji 43. seji, ki je bila obenem tudi volilna, izbrali vodstvo krovne slovenske hokejske organizacije za prihodnja štiri leta. Le to bo še naprej vodil dosedanji predsednik Matjaž Rakovec, kateremu je bil, s triindvajsetimi glasovi podpore in enim vzdržanim glasom, tako zaupan še tretji mandat na čelu HZS.

Člani skupščine so, na predlog novega predsednika, izvolili tudi preostale člane organov HZS. Podpredsednika, ki sta obenem člana predsedstva, sta tako postala Miha BUTARA in Domen BUCEK, medtem ko so bili na funkcijo članov predsedstva izvoljeni še Dejan KONTREC, Igor ANGELOVSKI, Anže POGAČAR, Gregor PURG in Gorazd DRINOVEC. Slednji je član predsedstva na podlagi dejstva, da je aktualni predsednik Strokovnega sveta HZS. V kolikor bo na prihodnji seji Strokovnega sveta izvoljen drug predsednik, bo le ta tudi nadomestil Gorazda Drinovca v Predsedstvu HZS.

V Nadzorni odbor HZS so bili izvoljeni predsednik Brane TERGLAV, člana Aleš KOLIN in Zdravko BOBNARIČ, ter dva nadomestna člana: Mitja KERN in Tomaž POGAČAR.

Pritožbeni senat HZS bodo v prihodnjem mandatu sestavljali predsednik Branko TOŠIČ, člana Maša SOTLAR in Borut BITENC ter dva nadomestna člana Zoran PAHOR in Dušan LEPŠA.

Disciplinski komisiji HZS bo predsedoval Tomaž TOLAR, medtem ko bosta funkcijo članov opravljala Samo MARC in Damjan REŽEK, funkcijo nadomestnih članov pa Matjaž PIVEC in Emiljan PAVLIN.

Predsednik Nadzornega odbora HZS Brane Terglav je v sklopu rednega dela skupščine v zvezi z letnim poročilom za 2017 dejal, da je v letu 2011, ko je aktualno vodstvo prevzelo vodenje zveze, njen negativni društveni sklad znašal okoli 1,8 mio evrov, medtem ko je ta ob koncu 2017 znašal okoli 885.000 €. Ob sočasnem pokrivanju omenjene izgube, je bilo v tem obdobju namenjeno okoli 500.000 evrov pomoči slovenskim klubom. HZS se je, po besedah njenega predsednika Matjaža Rakovca, tako tudi v minuli sezoni odrekla dobičku v višini okoli 90.000 evrov  in – namesto zmanjševanja negativnega društvenega sklada – v enakem znesku namenila pomoč slovenskim klubom.