HZS je danes Petri Majdič izrazila čestitke ob imenovanju za vodjo olimpijske reprezentance v Sočiju ter ji zaželela obilo uspehov pri vodenju naših reprezentanc na OI. V HZS so prepričani, da ima dovolj izkušenj in znanja, da nalogo uspešno opravi, HZS pa ji bo pri tem nudila vso potrebno podporo.

V HZS nadaljujejo z aktivnimi pripravami na Olimpijske igre v Sočiju. Pri tem se HZS zaveda tako zgodovinskega uspeha slovenske hokejske reprezentance, ki se je uvrstila na omenjene olimpijske igre, kot tudi dejstva, da bo s tem slovenska hokejska reprezentanca dobila priložnost, da se zoperstavi vsem najuglednejšim hokejskim reprezentancam na svetu, tokrat z njihovo popolno zvezdniško zasedbo. Vse omenjeno bo, širom sveta, imelo velik medijski odziv, posledično pa lahko pripomore tako dvigu slovenske nacionalne zavesti, kot tudi ugledu in popularizaciji slovenskega športa nasploh. HZS si bo, kot dosedaj, prizadevala, da bodo celotne priprave slovenske olimpijske reprezentance, potekale skladno s pravili, transparentno in pravično.

Na koncu bi želeli dodati še stališče HZS v zvezi z imenovanjem vodje olimpijske reprezentance in sicer:

HZS je za vodjo olimpijske reprezentance v Sočiju predlagala kandidata, ki izpolnjuje vse s strani OKS-ZŠZ postavljene kriterije za to mesto in ima poleg etičnih standardov tudi izvrstne reference tako na športnem, kot tudi organizacijsko-poslovnem področju.
HZS pa ne more pristati na tezo, da bi se morala sramovati, da je za vodjo olimpijske reprezentance predlagala svojega kandidata, ki je bil po njeni oceni najprimernejši za to mesto, ne glede na to, da je bila kasneje izbrana, po oceni OKS-ZŠZ, boljša možnost, ki jo HZS v celoti spoštuje. Vsako kandidiranje je namreč športno in bistvo demokratičnega procesa. Prav tako se HZS ne more sramovati, da želi zagotoviti, da se vsi postopki vodijo skladno s predpisi, transparentno in pravično in pri tem bo HZS vztrajala tudi v bodoče, saj želi nadaljevati z uveljavljanjem visokih pravno-etičnih standardov na področju hokeja in športa na splošno.