Seminar Dobro upravljanje v športu (Good Governance in Sport)
Datum 15. februar 2019
Ura 14:00 – 18:30
Lokacija Ekonomska fakulteta (Modra dvorana), Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, (zemljevid)

V okviru evropskega projekta HPP – Hockey Partnership for Progress v so-organizaciji Hokejske zveze Slovenije, Ekonomske fakultete (EF) in Fakultete za šport (FŠ) ter preostalih projektnih partnerjev vas vabimo k udeležbi na seminarju na temo dobrega upravljanja v športu, ki je namenjen predvsem vodstvenim delavcem v športu.

Namen dogodka je seznaniti vodstvene delavce v športu s principi dobrega upravljanja v športu, saj dobro upravljanje namreč ne pomeni zgolj uspešnega finančnega poslovanja in doseganja dobrih športnih rezultatov, ampak tudi zagotavljanje dolgoročne stabilnosti organizacij, ustrezno planiranje, spremljanje ključnih kazalnikov, upravljanje s tveganji in vključevanje mladih.

Principe dobrega upravljanja v športu, ki jih je izdala Ekspertna skupina EU v okviru Delovnega načrta za šport v EU (2011 – 2014), nam bo uvodoma skozi zanimive primere dobre prakse predstavil nekdanji športnik in prof. dr. Tomaž Čater z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V nadaljevanju seminarja bo priznani športni psiholog in dolgoletni delavec v športu prof. dr. Matej Tušak s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, predstavil, kaj je etika v športu in kako zelo pomembna je, ko se lotevamo upravljanja športnih organizacij. Po kratkem premoru nam bo v sklepnem delu seminarja nekdanji hokejist Rok Snoj s Hokejske zveze Slovenije predstavil ključne izzive in verigo posledic v hokeju na ledu. Ob koncu dogodka bodo vsi udeleženci imeli možnost za mreženje in izmenjavo mnenj.

14:00 registracija
14:30 pozdravni nagovor
14:45 – 15:45 Principi dobrega upravljanja v športu s primeri dobre prakse

prof. dr. Tomaž Čater, vodja magistrskega programa Management v športu na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

15:45 – 16:45 Etika v športu in športnem managementu

prof. dr. Matej Tušak, redni profesor za psihologijo športa na Fakulteti za šport in športni psiholog

16:45 – 17:15 odmor za kavo / mreženje
17:30 – 18:15 Ključni izzivi in veriga posledic v hokeju na ledu

Rok Snoj, mag. posl. ved, vodja projekta HPP

18:30 – 19:00 mreženje

Na dogodek vabimo vse predstavnike športnih zvez, klubov in društev, predstavnike državnih institucij vezanih na šport, medijev, ter vse preostale posameznike in posameznice iz sveta športa, ki so vključeni v upravljanje športnih organizacij, ne glede na raven delovanja.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku in je brezplačen za vse udeležence. Obvezne prijave tukaj.

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani.


O HPP projektu

Hockey Partnership for Progress (HPP) je projekt, ki združuje pet hokejskih zvez v zahodno-balkanski regiji ter zunanje partnerje. Projekt, ki ga sofinancira Erasmus+ program Evropske unije, poudarja pomen dobrega upravljanja v športu (angl. Good Governance) kot temelj razvoja hokejskega ekosistema v regiji v prihodnosti. V okviru projekta bodo potekale številne dejavnosti, namenjene ozaveščanju ključnih deležnikov o pomenu Dobrega upravljanja ter naslavljanju področij delovanja športnih zvez in klubov, ki trpijo zaradi pomanjkanja le-tega.

Partnerji projekta: Hokejska zveza Slovenije, Hokejska zveza Bosne in Hercegovine, Hrvaška hokejska zveza, Hokejska zveza Srbije, Makedonska hokejska zveza, Avstrijska hokejska zveza, Univerza v Ljubljani (Ekonomska fakulteta, Fakulteta za Šport), Finski inštitut za šport , Mednarodna hokejska zveza (IIHF)

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Facebook stran HPP