19. marec 2019, Ljubljana – Projekt Hokejsko partnerstvo za napredek (Hockey Partnership for Progress – HPP), ki ga vodi Hokejska zveza Slovenije, predstavlja skupno prizadevanje petih hokejskih krovnih organizacij na področju Zahodnega Balkana z namenom izboljšanja upravljanja v hokejskem športu. Cilj HPP je obravnava ključnih vidikov razvoja športnega ekosistema, ki so bili zapostavljeni in se niso razvijali vse od ustanovitev hokejskih zvez na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji in Sloveniji. Triletni projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus+ v višini 394.010 evrov. Prvi seminar dobrega upravljanja v športu je potekal v mesecu februarju v Ljubljani in je nagovoril več kot dvajset voditeljev in menedžerjev v športu, predstavnikov partnerjev iz regije, o pomenu dobrega upravljanja na različnih ravneh športnega ekosistema.

Udeleženci, HPP Seminar o dobrem upravljanju v športu

Sodelujoče nacionalne zveze so bile v preteklosti del skupne države in enotnega tekmovanja, a je bilo njihovo sodelovanje žal prekinjeno z razpadom Jugoslavije. V zadnjih letih so te dosegle določeno stopnjo zrelosti, ko je skupno mednarodno tekmovanje spet dobilo smisel v obliki Mednarodne hokejske lige (IHL). V želji, da bi hokej na ledu v regiji pritegnil medije, pokrovitelje, navijače in podporo države, ter se ob tem razvijal, so potrebna skupna prizadevanja za vzpostavitev praks dobrega upravljanja na ravni klubov in zvez. S sodelovanjem zgodovinskih partnerjev v regiji imamo priložnost za preobrazbo začaranega kroga negativnih učinkov upravljanja v pozitivno smer razvoja.

HPP se osredotoča na izboljšanje sposobnosti in uporabo načel dobrega upravljanja vseh deležnikov, ki bodo vključeni v različne izobraževalne aktivnosti. Primarni cilj projekta je predvsem izboljšati vodstveno upravljanje na ravni športnih klubov in društev, ki vplivajo na vse ostale podsisteme in deležnike na področjih marketinga, financ in promocije. Sekundarni cilj je nagovoriti ostale pomembne deležnike, kot so trenerji, sodniki in igralci. Slednje bo potekalo s pomočjo izobraževalnih dejavnosti s specifičnimi temami, ki jim bodo pomagale izboljšati svojo vlogo polnopravnih članov skupnosti hokeja na ledu in razvijati lastne sposobnosti za doseganje minimalnih standardov delovanja.

Rok Snoj, nekdanji igralec hokeja na ledu in vodja projekta pri HZS: »Ne samo v Sloveniji, ampak tudi v ostalih državah na področju nekdanje Jugoslavije je veliko število hokejskih klubov, ki se spopadajo z izzivom vodenja in financiranja, zato nas je zanimalo kaj vpliva na omenjeni težavi. Hitro smo ugotovili, da so odločevalci v hokeju na ledu, na vseh ravneh delovanja, večinoma prostovoljci, ki nimajo časa, veščin in dovolj aktivnega vodstvenega pristopa, da bi ta trend prekinili. Zadnja analiza Mednarodne hokejske zveze (IIHF) nam je še dodatno potrdila, da imajo druge hokejske zveze v regiji podobne izzive, zato se je smiselno z njimi soočiti na regionalni ravni. S pomočjo programa Erasmus + bodo projektni partnerji in zainteresirani udeleženci dobili priložnost, da sodelujejo z mednarodnimi strokovnjaki, dostopajo do znanja in ga predajo sodelavcem na vseh ravneh delovanja, ki bodo v prihodnosti podpirali njihova razvojna prizadevanja. Projekt udeležence nagovarja s temami in principi vodenja, ki so lahko v pomoč vodstvenim delavcem v vseh športnih panogah, zato bi bilo dobro, da se v prihodnosti vseh brezplačnih izobraževanj in dogodkov v okviru projekta udeležijo tudi predstavniki klubov in organizacij iz drugih športnih panog.«

Rok Snoj, vodja projekta HPP

S pomočjo strokovno prepoznanih projektnih partnerjev, kot so Finski inštitut za šport, Mednarodna hokejska zveza (IIHF), Avstrijska hokejska zveza (OEHV) in Univerza v Ljubljani (Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport), želi projekt partnerjem omogočiti dostop do visoko kakovostnih izobraževalnih vsebin in strokovnjakov, ki jim bodo pomagali okrepiti prizadevanja za razvoj hokeja na ledu v svojih državah in zmanjšali vrzel v kakovosti vodenja v primerjavi z naprednejšimi hokejskimi državami po svetu.

Seminar dobrega upravljanje v športu z brezplačnimi predavanji za vodje in menedžerje v športu

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (projektni partner HPP) je v februarju 2019 gostila prvi dogodek v sklopu projekta z naslovom “Seminar dobrega upravljanja v športu”. Seminar, ki ga je z nagovorom odprla dekanja Ekonomske fakultete prof. dr. Metka Tekavčič, je s tremi medsebojno povezanimi predavanji o pomenu dobrega upravljanja na različnih ravneh športnega ekosistema nagovoril več kot dvajset udeležencev iz celotne regije.

Prof. Dr. Matej Tušak, Predavnaje Etika v športu in športnem managementu

Prvo predavanje, ki ga je vodil prof. dr. Tomaž Čater iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, se je osredotočilo na predstavitev smernic dobrega upravljanja, ki jih je razvila strokovna skupina EU za dobro upravljanje (2013). V nadaljevanju je prof. dr. Matej Tušak iz Fakultete za šport Univerze v Ljubljani spregovoril o etiki v športu in športnem managementu. Zadnje predavanje Roka Snoja, vodje projekta HPP, pa je udeležencem pomagalo povezati teorijo in prakso s predstavitvijo rezultatov analize IIHF praks upravljanja v posameznih nacionalnih zvezah. Seminar je med udeleženci in predavatelji odprl konstruktivna vprašanja in spodbudil razpravo med in po dogodku.

Naslednja aktivnost projekta HPP je predvidena v mesecu juniju 2019 v Beogradu, kjer bosta obravnavaniafinančno upravljanje in trajnostno financiranje v športu. Delavnica bo brezplačna in odprta za vse deležnike v športu, ki želijo izvedeti več o pravilnem upravljanju financ v svojih športnih organizacijah. Končni cilj projekta je ponuditi znanje in izkušnje ne samo predstavnikom hokeja na ledu, ampak vsem športnim menedžerjem in akterjem v različnih športih, ki se soočajo z izzivi vodenja klubov in društev.

Več informacij je na voljo na spletni strani Hockey Partnership for Progress , naročite pa se lahko tudi na HPP novice.