RAZPIS

ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE

TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA TRENER HOKEJA NA LEDU

Zaradi tehničnih težav ponovno objavljamo razpis za usposabljanje trenerjev. Prosimo, da se vnovič prijavite. Za nevšečnost se vam globoko opravičujemo!

Hokejska zveza Slovenije bo v sodelovanju s Fakulteto za šport, v mesecu aprilu 2013, organizirala tečaj za pridobitev strokovnega naziva TRENER HOKEJA NA LEDU (II. stopnja usposobljenosti).

Tečaj je razdeljen v dva dela:

  – Specialni del, ki zajema Individualno tehniko in taktiko, metodiko, taktiko hokeja na ledu, specialno telesno pripravo, itd. in  ga izvaja Hokejska zveza Slovenije.
  – Splošni del, ki zajema splošne vsebine, kot so: Osnove teorije športnega treniranja, psihologija športa, management v športu, zgodovina športa,itd. in ga izvaja Fakulteta za šport

   1. Specialni del tečaja

   bo potekal v Mariboru in sicer 20. in 21.4., ter 26., 27. in 28.4.2013.

    PREDMETNIK

    SPECIALNI DEL TEČAJA, Maribor, 20.-21.4. in 26.-28.4.2013
    PREDMETNIKPredmetUr
    Predavatelj
    Specialna telesna priprava10prof. Fetih Jaka
    Individualna tehnika in taktika12prof. Burnik Aleš in prof. Klinar Gaber, Hebar Andrej
    Taktična priprava10prof. Rekelj Gorazd
    Metodika10prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
    Razvoj in organizacija6dr. Pavlin Tomaž, Jakopič Bogdan, Trilar Viktor
    Priprava in organizacija treninga2prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
    Treniranje moštva (Praksa z mentorjem)28Ferjanič Franc
    Seminarska nalogadr. Pavlin Tomaž

    Pisni izpit ob koncu tečaja.

    Točen urnik tečaja bo objavljen do konca meseca marca.

    Tečajniki morajo imeti s seboj tudi opremo za vaje v telovadnici in na ledu.

    Pogoji za vpis:


     – naziv Vaditelj hokeja na ledu (I. stopnja usposobljenosti)
     – ali starost 18 let, najmanj IV. stopnja izobrazbe (srednja ali poklicna šola) in najmanj 5 let aktivnega igranja hokeja na ledu na nivoju mladincev ali članov (potrdilo kluba).

      Kandidati se lahko prijavijo s priloženo prijavnico do srede, 10.4.2013, na naslov: aci.ferjanic@hokejska-zveza.si, kotizacijo pa poravnajo po prejetem računu, do začetka tečaja.

      Najmanjše število prijavljenih kandidatov je 20, v nasprotnem primeru tečaj odpade in se prenese na naslednje leto.

      Cena tečaja je za enkrat 250 € , če bo prijav več, bo cena temu primerno nižja.

      >> PRIJAVNICA < <

       2. Splošni del tečaja

       lahko kandidati opravljajo že v mesecu marcu.

        Za vse tiste, ki v marcu ne morejo opravljati splošnega dela tečaja, bo le ta organiziran v mesecu maju ali jeseni, odvisno od Fakultete za šport.

        >> RAZPIS < <

        Pogoji dokončanja usposabljanja

        Udeležba: Tako pri teoretičnem kot praktičnem delu tečaja mora biti prisotnost 100%.

        Izpit: Ob koncu tečaja morajo kandidati opraviti teoretični izpit (iz splošnih in specialnih vsebin, navedenih v predmetniku).

        Praksa in seminarska naloga: Kandidati morajo opraviti prakso (potrdilo mentorja) in seminarsko nalogo.

        >> PRIJAVNICA < <

        Ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi naziv Trener hokeja na ledu. S tem nazivom lahko samostojno vodi treninge in tekme v vseh starostnih kategorijah.

        Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na g. Ferjaniča, tel: 041 788 755 ali na elektronski naslov: aci.ferjanic@hokejska-zveza.si.

        Ljubljana, 12.3.2012

        Hokejska zveza Slovenije

        Franc Ferjanič

        URNIK TEČAJA
        UraPredmetPredavatelj
        8.30 – 9.30Organizacija tekmovanjprof. Fetih Jaka
        9.30 – 10.45IND. TEH.prof. Burnik Aleš in prof. Klinar Gaber, Hebar Andrej
        11.15 – 12.15IND. TEH. – VAJEprof. Rekelj Gorazd
        13.30 – 14.30TAKTIKAprof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
        14.45 – 15.45TAKTIKA – VAJEdr. Pavlin Tomaž, Jakopič Bogdan, Trilar Viktor
        16.00 – 17.00TAKTIKAprof. Brun Bojan, Ferjanič Franc