RAZPIS

ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE

TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA TRENER HOKEJA NA LEDU

Zaradi tehničnih težav ponovno objavljamo razpis za usposabljanje trenerjev. Prosimo, da se vnovič prijavite. Za nevšečnost se vam globoko opravičujemo!

Hokejska zveza Slovenije bo v sodelovanju s Fakulteto za šport, v mesecu aprilu 2013, organizirala tečaj za pridobitev strokovnega naziva TRENER HOKEJA NA LEDU (II. stopnja usposobljenosti).

Tečaj je razdeljen v dva dela:

– Specialni del, ki zajema Individualno tehniko in taktiko, metodiko, taktiko hokeja na ledu, specialno telesno pripravo, itd. in  ga izvaja Hokejska zveza Slovenije.
– Splošni del, ki zajema splošne vsebine, kot so: Osnove teorije športnega treniranja, psihologija športa, management v športu, zgodovina športa,itd. in ga izvaja Fakulteta za šport

1. Specialni del tečaja

bo potekal v Mariboru in sicer 20. in 21.4., ter 26., 27. in 28.4.2013.

PREDMETNIK

SPECIALNI DEL TEČAJA, Maribor, 20.-21.4. in 26.-28.4.2013
PREDMETNIK Predmet Ur
Predavatelj
Specialna telesna priprava 10 prof. Fetih Jaka
Individualna tehnika in taktika 12 prof. Burnik Aleš in prof. Klinar Gaber, Hebar Andrej
Taktična priprava 10 prof. Rekelj Gorazd
Metodika 10 prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
Razvoj in organizacija 6 dr. Pavlin Tomaž, Jakopič Bogdan, Trilar Viktor
Priprava in organizacija treninga 2 prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
Treniranje moštva (Praksa z mentorjem) 28 Ferjanič Franc
Seminarska naloga dr. Pavlin Tomaž

Pisni izpit ob koncu tečaja.

Točen urnik tečaja bo objavljen do konca meseca marca.

Tečajniki morajo imeti s seboj tudi opremo za vaje v telovadnici in na ledu.

Pogoji za vpis:


– naziv Vaditelj hokeja na ledu (I. stopnja usposobljenosti)
– ali starost 18 let, najmanj IV. stopnja izobrazbe (srednja ali poklicna šola) in najmanj 5 let aktivnega igranja hokeja na ledu na nivoju mladincev ali članov (potrdilo kluba).

Kandidati se lahko prijavijo s priloženo prijavnico do srede, 10.4.2013, na naslov: aci.ferjanic@hokejska-zveza.si, kotizacijo pa poravnajo po prejetem računu, do začetka tečaja.

Najmanjše število prijavljenih kandidatov je 20, v nasprotnem primeru tečaj odpade in se prenese na naslednje leto.

Cena tečaja je za enkrat 250 € , če bo prijav več, bo cena temu primerno nižja.

>> PRIJAVNICA < <

2. Splošni del tečaja

lahko kandidati opravljajo že v mesecu marcu.

Za vse tiste, ki v marcu ne morejo opravljati splošnega dela tečaja, bo le ta organiziran v mesecu maju ali jeseni, odvisno od Fakultete za šport.

>> RAZPIS < <

Pogoji dokončanja usposabljanja

Udeležba: Tako pri teoretičnem kot praktičnem delu tečaja mora biti prisotnost 100%.

Izpit: Ob koncu tečaja morajo kandidati opraviti teoretični izpit (iz splošnih in specialnih vsebin, navedenih v predmetniku).

Praksa in seminarska naloga: Kandidati morajo opraviti prakso (potrdilo mentorja) in seminarsko nalogo.

>> PRIJAVNICA < <

Ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi naziv Trener hokeja na ledu. S tem nazivom lahko samostojno vodi treninge in tekme v vseh starostnih kategorijah.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na g. Ferjaniča, tel: 041 788 755 ali na elektronski naslov: aci.ferjanic@hokejska-zveza.si.

Ljubljana, 12.3.2012

Hokejska zveza Slovenije

Franc Ferjanič

URNIK TEČAJA
Ura Predmet Predavatelj
8.30 – 9.30 Organizacija tekmovanj prof. Fetih Jaka
9.30 – 10.45 IND. TEH. prof. Burnik Aleš in prof. Klinar Gaber, Hebar Andrej
11.15 – 12.15 IND. TEH. – VAJE prof. Rekelj Gorazd
13.30 – 14.30 TAKTIKA prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
14.45 – 15.45 TAKTIKA – VAJE dr. Pavlin Tomaž, Jakopič Bogdan, Trilar Viktor
16.00 – 17.00 TAKTIKA prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc