Hokejska zveza Slovenije bo v sodelovanju s Fakulteto za šport, v mesecu aprilu 2015, organizirala tečaj za pridobitev strokovnega naziva TRENER HOKEJA NA LEDU (II. stopnja usposobljenosti).

Tečaj je razdeljen v dva dela:
1. Specialni del, ki zajema Individualno tehniko in taktiko, metodiko, taktiko hokeja na ledu, specialno telesno pripravo, itd. in  ga izvaja Hokejska zveza Slovenije.
2. Splošni del, ki zajema splošne vsebine, kot so: Osnove teorije športnega treniranja, psihologija športa, management v športu, zgodovina športa,itd. in ga izvaja Fakulteta za šport

Specialni del tečaja bo potekal v Ljubljani in sicer 18. in 19.4., ter 24., 25. in 26.4.2015.

PREDMETNIK
Specialna telesna priprava  –  10 ur , prof. Fetih Jaka
Individualna tehnika in taktika  – 12 ur, prof. Burnik Aleš in prof. Klinar Gaber,
Taktična priprava  – 10 ur,  prof. Rekelj Gorazd
Metodika  – 10 ur, prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
Razvoj in organizacija  –  6 ur, dr. Pavlin Tomaž, Jakopič Bogdan, Trilar Viktor
Priprava in organizacija treninga  – 2 uri, prof. Brun Bojan, Ferjanič Franc
Treniranje moštva (Praksa z mentorjem)  – 28 ur, Ferjanič Franc
Seminarska naloga, dr. Pavlin Tomaž

Pisni izpit ob koncu tečaja.
Točen urnik tečaja bo objavljen do konca meseca marca.
Tečajniki morajo imeti s seboj tudi opremo za vaje v telovadnici in na ledu.

Pogoji za vpis:
–         naziv Vaditelj hokeja na ledu (I. stopnja usposobljenosti)
–         ali starost 18 let, najmanj IV. stopnja izobrazbe (srednja ali poklicna šola) in najmanj 5 let aktivnega igranja hokeja na ledu na nivoju mladincev ali članov (potrdilo kluba).

Kandidati se lahko prijavijo s priloženo prijavnico do petka, 3.4.2013, na naslov: aci.ferjanic@hokejska-zveza.si, kotizacijo pa poravnajo po prejetem računu, do začetka tečaja.

Najmanjše število prijavljenih kandidatov je 20, v nasprotnem primeru tečaj odpade in se prenese na naslednje leto.

Cena specialnega dela tečaja je za enkrat 250 € , če bo prijav več kot 20, bo cena 200 €, o čemer bodo kandidati pravočasno obveščeni.

Plačilo tečaja na račun HZS: ABANKA VIPA: (SI56) 0510 0801 0659 225, s pripisom »Tečaj 2015«,  do 15.4.2015.

2. Splošni del tečaja lahko kandidati opravljajo že v mesecu marcu, razpis je priložen. Kandidati se prijavijo direktno na Fakulteto, vse informacije so v razpisu, ki si ga lahko ogledate tudi na spletni strani Fakultete za šport.

Za vse tiste, ki v marcu ne morejo opravljati splošnega dela tečaja, bo le ta organiziran v mesecu maju ali jeseni, odvisno od Fakultete za šport.

Pogoji dokončanja usposabljanja
Udeležba: Tako pri teoretičnem kot praktičnem delu tečaja mora biti prisotnost 100%.
Izpit: Ob koncu tečaja morajo kandidati opraviti teoretični izpit (iz splošnih in specialnih vsebin, navedenih v predmetniku).
Praksa in seminarska naloga: Kandidati morajo opraviti prakso (potrdilo mentorja) in seminarsko nalogo.

Ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi naziv Trener hokeja na ledu. S tem nazivom lahko samostojno vodi treninge in tekme v vseh starostnih kategorijah.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na g. Ferjaniča, tel: 041 788 755 ali na elektronski naslov: aci.ferjanic@hokejska-zveza.si.

PRIJAVNICA specialni del

PRIJAVNICA specialni del

 

 

PRIJAVNICA – Specialni del

 

 

 

PRIJAVNICA splošni del

PRIJAVNICA splošni del

 

 

PRIJAVNICA – Splošni del