V torek, 24. junija, je bila na sporedu 34. redna in volilna skupščina Hokejske zveze Slovenije. Člani so potrdili finančno in revizijsko poročilo za leto 2013, sprejeli novega člana v HZS (HDD Jesenice) ter se seznanili z aktivnostmi v zvezi s pripravo Bele knjige. Na skupščini so izvolili predsednika HZS in dosedanjemu predsedniku Matjažu Rakovcu podelili nov štiriletni mandat.

Na 34. redni skupščini Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju HZS) je bilo na sporedu deset točk. Člani so potrdili finančno in DSC_0007revizijsko poročillo za leto 2013. V letu 2013 tako ni več prihajalo do likvidnostnih težav in blokad, kot se je to dogajalo v preteklih letih. HZS je v preteklem letu tekoče poravnavala svoje obveznosti, poplačala pa je tudi del še nesaniranega dolga do dobaviteljev iz preteklih let. HZS že drugo leto zapored beleži presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega poslovanja. Skupščina je nadalje sprejela poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2013/2014 (vsa poročila so bila podprta z vsemi 18 glasovi delegatov, ki so bili prisotni na skupščini). Nedvomno največji uspeh in potrditev, da HZS in vsi njeni člani izvajajo aktivnosti v pravi smeri, uvrstitev na 7. mesto na OI v Sočiju ter vrnitev slovenske reprezentance v elitno skupino svetovnega hokeja.

Člani skupščine so nadalje potrdili sprejem novega člana HZS: Hokejsko drsalno društvo Jesenice in se seznanili z aktivnostmi, ki tečejo v zvezi s pripravo Bele knjige slovenskega hokeja.

V okviru volitev so člani skupščine izvolili novega predsednika HZS in Matjažu Rakovcu podelili nov štiriletni mandat. Izvolili so tudi dva podpredsednika: Igorja Angelovskega iz Playboy Slavije ter Marka Popoviča iz HDD Telemach Olimpije. Ostali člani predsedstva so Jure Cekuta, Dejan Kontrec, Emilijan Pavlin,  Branko Tošič, Tilen Zugwitz ter Gorazd Drinovec, kot predsednik strokovnega sveta ter imenovali nadzorni odbor, pritožbeni senat in disciplinsko komisijo.

Cilji, ki si jih je zadalo novo vodstvo so ambiciozni. Tako načrtujejo, da bo slovenska reprezentanca ostala članica elitne divizije, želijo ponoviti uspeh, ki so ga dosegli na OI v Sočiju tudi na OI leta 2018, povečati interes za hokej med mladimi, kakor tudi povečati število aktivnih igralcev hokeja. V načrtu pa imajo tudi nadaljno podporo delovanju klubov.

Stari oziroma novi predsednik Matjaž Rakovec se je ob izvolitvi zahvalil za izkazano zaupanje vsem članom, dejal, da je za Hokejsko zvezo Slovenije najuspešnejši obdobje v zgodovini slovenskega hokeja in poudaril, da so pred zvezo novi ambiciozni cilji, s katerimi si želi slovenski hokej spisati novo zgodbo o uspehu.

”Najbolj zahtevna naloga bo predstavljala pridobivanje sponzorskih sredstev. V Sloveniji še ne delujemo po dovolj primernih principih. Mislim, da je bil uspeh članske reprezentance dovolj velik motiv za podjetja, da finančno podprejo uspehe slovenskega hokeja. Pripravljemo prenovljen marketing in sme prepričan, da bomo tudi na tem področju uspešni. Ta denar pa bo seveda potrebno porabiti tudi za razvoj klubov. Ključnega pomena bo tudi bela knjiga, ki bo urejala različna področja. Od stroke, infrastrukture, razvoja in tako naprej,” je po koncu skupščine dejal Rakovec.