HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška 25
1000 LJUBLJANA
Slovenija

RAZPIS

Usposabljanje za sodnike pri zapisniški mizi

Hokejska zveza Slovenije bo v sodelovanju z Društvom slovenskih sodnikov hokeja na ledu organizirala tečaj za usposabljanje novih sodnikov pri zapisniški mizi. Tečaj bo v nedeljo, 22. aprila 2012 v Ljubljani – Hala Tivoli s pričetkom ob 9.00 uri.

Obrazložitev

V zadnjem času je vse več pritožb s strani sodnikov, klubov in posameznikov glede dela osebja pri zapisniški mizi na posameznih tekmah, predvsem na tekmah mlajših kategorij. Veliko oseb, ki opravljajo naloge zapisnikarjev, časomerilcev, predvsem pa sodnikov na kazenski klopi, ne pozna dobro svojih nalog in odgovornosti, predvsem pa ne poznajo Pravil hokeja na ledu, zato v določenih situacijah ne postopajo pravilno in posledično prihaja do nesporazumov, kršenja pravil, prekinitev in slabe volje. Razumemo, da so na tekmah mlajših kategorij to volonterji, predvsem iz vrst staršev, saj s tem klubi zmanjšajo stroške tekem, vendar zaradi tega potek tekem in njihova regularnost ne smeta biti vprašljiva. Da bi se temu v bodoče izognili, je pripravljen tečaj za vse zainteresirane, ob enem pa naprošamo tudi klube, da na ta tečaj pošljejo vse, ki že sedaj opravljajo to funkcijo , pa za to niso usposobljeni, kakor tudi tiste, za katere mislijo, da bodo v bodoče to delali.

V naslednji sezoni 2012/2013 bodo za sodniško mizo in na kazenskih klopeh lahko le tisti, ki bodo imeli opravljen tečaj, se pravi, da bodo za delo usposobljeni.

Cena tečaja je 20 EUR na osebo, s čimer bodo pokriti stroški najema predavalnice in materialov, ki jih bodo prejeli vsi udeleženci. Prijave pošljite na HZS do 30. marca 2012, na naslov: aci.ferjanic@hokejska-zveza.si, s pripisom – Za tečaj sodnikov. Na istem naslovu dobite tudi vse ostale informacije.

Pozdrav,
Aci Ferjanič, Viki Trilar
HZS, DSSHL

 

Ljubljana, 29.02.2012.