REPUBLIŠKI USTVARJALNI NAGRADNI NATEČAJ

Miroslav Cerar, Ambasador Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play, je pospremil to vabilo z besedami: “Olimpijskanatecaj2 Akademija in Slovenski Olimpijski komite si zelo prizadevamo, da bi približali idejo o strpnosti in fair playu na vsa področja življenja in bi dosegli zavedanje in srca toliko ljudi, kolikor je mogoče, prepojili s to mislijo vse socialne skupine in vsa področja življenja. Naš cilj je, da bi spoznali vsi, otroci in odrasli, da sta strpnost in fair play način našega sožitja in življenja. Zato z veseljem podpiramo iniciative, ki s svojimi aktivnostmi povezujejo otroke in odrasle v vrtcih in šolah in doma v duhu vrlin in veščin, ki nas izgrajujejo v boljše in srečnejše ljudi.”

Vabimo k sodelovanju:

–    otroke v vrtcih od 3. do 7. leta starosti

–    učence prve in druge triade osnovne šole

–     učence zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

 

Namen in cilji:

–     navijanje za slovenske  športnike v času Zimskih olimpijskih iger – Soči 2014 in v kasnejših tekmovanjih

–     nagradni razpis kot ogrodje za projektno delo v ustanovah, skozi katerega lahko desegajo učiteljice in vzgojiteljice dolgoročne cilje kot so: gibanje in ukvarjanje s športom kot redne aktivnosti otrok in odraslih, zdravo življenje, spoznavanje različnih pojmov povezanih s športom, pripadnostjo ( skupini, narodu itd.), zastavljanjem ciljev, likovnim in pisnim izražanjem, zgodovina kulture športa ipd.

–    skozi  komunikacijske in interaktivne igre srečanje in doživljanje različnihčustev in občutkov, kar vse je del vsakdana vsakega športnika: zbranost, igrivost, strah, jeza, veselje, upoštevanje navodil in pravil, osredotočenost na cilj, sodelovanje, strpnost, sočutje, srčnost, vztrajnost, vzdržljivost, pogum. Skozi igro se otroci proaktivno učijo čustveno-socialnih spretnosti.

–    ekipno delo in pozitivno vzdušje

–     vključevanje in aktivno sodelovanje družine v vzgojnih dejavnostih v šoli in v v vrtcu.  Natečaj daje možnosti zabavnega in prijetnega druženja v družinskem krogu kot nadaljevaje aktivnosti v vrtcu in šoli. Vsebina natečaja je takšna, da predvsem  lahko motivira očete in jim daje priložnost  igre in zabavnega učenja z otroci.

 –     tovrstne interaktivne igre  imajo tudi nekakšne preventivno-terapevtske učinke in so lahko podpora učiteljem pri izvajanju vzgojno- pedagoškega dela v času  naravnih in drugih težav ( npr. ledena ujma).

–     pripovedovanje in branje zgodb kot nosilk navdiha, rešitev in skupnega  učenja ter spodbujanja bralne pismenosti.

–    obogatitev vzgojnega programa brez poseganja v obstoječe pedagoške procese.

–     ustvarjanje gibanja, ki podpira igrivo učenje, utvarjalnost, optitmizem in razvoj čustveno socialnih veščin.

Potek nagradnega ustvarjalnega razpisa:

1.   Izhodišče nagradnega natečaja in skupnih aktivnosti otrok in odraslih je zgodba

»Dajmo, zeleni, zeleni!«. Najdete jo v spremljajočem dokumentu 1: Zgodba

 –         Natisnejo si jo vzgojiteljice/ učiteljice same za delo v svoji skupini.

2.   Pošiljamo vam  zbirko  predlogov za ustvarjalne in druge igre v ustanovi in doma, ki jih najdete v dokumentu: 2: Zbirka predlogov

–         Natisnejo si ga vzgojiteljice/ učiteljice same, tako da ima vsaka svoj izvod za delo v svoji skupini.

–         V njej so tudi učno-ustvarjalne aktivnost za učiteljice in vzgojiteljice ob zgodbi “Dajmo, zeleni, zeleni!”. Namen te zbirke je predvsem ta, da jim daje ideje in izhodišča za igro in učenje tudi v času po Zimskih olimpijskih igrah. Nekatere  med njimi lahko uporabljajo skozi vse šolsko leto kot del običajnega vzgojnega dela, pri rednem pouku ali v podaljšanem bivanju.

3.   Ustanova prijavi sodelujoče vzgojiteljice/učiteljice po elektronski pošti na naslov: dajmo.zeleni@gmail.com

V prijavi napišite:

–         naziv in naslov ustanove,

–         imena  sodelujočih  vzgojiteljic/ učiteljic in število otrok v skupini ter

–         elektronski naslov sodelujoče vzgojiteljice/ učiteljice.

–         Kontakno telefonsko številko

Na osnovi te prijave bomo skupino vključili v nagradni izbor in vzgojiteljicam/ učiteljicam poslali »Priznanja za sodelujoče otroke«, ki jih bodo lahko natisnile in podelile sodelujočim otrokom ob posebni priložnosti.

Opozorilo: Samo prijavljene skupine otrok so vključene v nagradni izbor in prejmejo priznanja, čeprav lahko katerakoli skupina izvaja vsebino tega natečaja.

4.   Vsaka vzgojiteljica/ učiteljica, ki prijavi in sodeluje v razpisu kot mentorica skupini otrok, prejme mednarodno potrdilo EBL AT Centre Nizozemska za sodelovanje v nagradnem razpisu/ projektu in mentorstvo skupini otrok.

5.   Sodelujete lahko  v prvem ali drugem vsebinskem delu razpisa ali pa obeh.

Vsebina natečaja:

1. del : PRIPRAVIMO PRESENEČENJE ZA ŠPORTNIKE OLIMPIJCE

1.   Sodelujoče skupine otrok/ učencev  ilustrirajo CELO zgodbo » Dajmo, zeleni, zeleni!«, glejte dokument 1.

2.   Dodatna pojasnila o tem, kako narediti slikanico za olimpijce so v “Zbirki s predlogi”, ki vam jih pošiljamo v dokumentu 2.

3.   Ustvarjene slikanice z izpolnjenimi podatki na zadnji strani slikanic nam pošljite

PO POŠTI na naslov: Hokejska zveza Slovenije Celovška c. 25, 1000 Ljubljana

S pripisom: »Presenečenje za olimpijce«Pošljite jih do vključno 5. marca 2014.

Kot presenečenje jih bomo poklonili športnikom olimpijcem.

4.   Izmed prejetih slikanic bo komisija izbrala 3  slikanice in sicer: eno iz vrtca, eno iz osnovne šol in eno iz zavoda za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.

NAGRADA:   Obisk  olimpijca/olimpijke v skupini/ razredu  (oz. v vrtcu/šoli), ki je ustvarila izbrano slikanico..

2.  del: NAVIJAMO SKUPAJ

1.   Učiteljica/ vzgojiteljica  izbere eno najbolj izvirno ilustracijo nastalo ob poslušanju zgodbe in navijanju, jo fotografira in pošlje do vključno 5. marca na elektronski naslov:

dajmo.zeleni@gmail.com.

V dokumentu ob fotografiji napišite podatke:

Naziv in naslov ustanove, ime in priimek otroka, starost otroka, ime in priimek mentorice, elektronski naslov mentorice.

2.   Komisija na EBL AT Centre Nizozemska bo izbrala 9 izvirnih in ustvarjalnosti polnih ilustracij ( 3 iz vrtcev,  3  iz OŠ in 3 iz OŠ s prilagojenim programom  in zavodov).

Objavljene bodo v strokovnem vzgojnem priročniku »Košček radosti« /

»Peace of joy« , ki je namenjen staršem, vzgojiteljem in učiteljem, in bo izšel

spomladi 2014 v okviru dejavnosti EBL AT Centre.

NAGRADA: Otroci, ustvarjalci izbranih ilustracij, prejmejo za nagrado spominske izdelke, povezane z olimpijskimi igrami.

POJASNILO:

1.   O rezultatih izbora bomo  vse sodelujoče obvestili po elektronski pošti do 15. marca 2014.

2.   Mentorice otrok, katerih ilustracije in ustvarjene slikanice otrok bodo izbrane prejmejo posebno potrdilo.

3.   Prejeti likovni izdelki otrok (fotografije in izdelane slikanice) ostanejo v lasti EBL AT Centra, ki z njimi prosto razpolaga in jih ne vrača njihovim ustvarjalcem.

4.   Sodelovanje v natečaju je BREZPLAČNO.

5.   Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronskem  naslovu:

dajmo.zeleni@gmail.com

Igrajmo se, veselimo in zmagujmo skupaj!

Skupina EBL AT Centre

The Netherlands

CELOTNA .PDF OBLIKA DOKUMENTA

ZGODBA »Dajmo, zeleni, zeleni!«