Slovensko hokejsko reprezentanco čaka med 20. in 26. aprilom svetovno prvenstvo divizije I v Koreji, kjer si bo skušala znova priboriti vrnitev v elitni razred svetovnega hokeja. Pri Hokejski zvezi Slovenije smo priredili nagradni natečaj in dobili hashtag, ki ga bomo uporabljali med prvenstvom. Zmagal je predlog #GoyangRisi.

Med finalnimi predlogi je zmagal predlog #GoyangRisi. Preostali finalni predlogi pa so bili: #sLOVEnskiRISI, #SrceZaElito, #RisKo, #PridrsajmoSiCesko, #noRISInoELITA.

Finalisti naj nam prek  zasebnega sporočila na Facebooku ali naslova nagradne.igre@hokejska-zveza.si posredujejo naslednje podatke:– Ime in priimek

– Telefonsko številko

– Naslov

– Davčno številko

– Konfekcijsko številko

Hashtag1

Pravila in pogoji za nagradno igro za podpisani dres slovenske hokejske reprezentance:
V sklopu nagradnega natečaja za podpisani dres slovenske hokejske reprezentance lahko oddate svoj predlog za hashtag na socialnih omrežjih pod okriljem Hokejske zveze Slovenije – Facebook (https://www.facebook.com/lovehokej) in Twitter (@lovehokej), in sicer v času od petka, 14. marca, do nedelje, 23. marca. Finalisti natečaja bodo nato obveščeni in bodo morali sporočiti naslednje podatke ime, priimek, naslov in telefonsko številko.Vse informacije v zvezi z nagradnim natečajem bodo dostopni na uradni strani Hokejske zveze Slovenije (hokej.si) in socialnih omrežjih pod okriljem Hokejske zveze Slovenije.1. DefinicijeOrganizator nagradnega natečaja je Hokejska zveza Slovenije (v nadaljevanju HZS), Celovška 25, 1000 Ljubljana.V nagradnem natečaju lahko sodeluje vsak fizična oseba starejša od 15 let, ki se strinja s sodelovanjem v nagradnem natečaju in soglaša, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov posredujeta organizatorju nagradnega natečaja.Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek) objavljeni na spletni strani www.hokej.si. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe natečaja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad.2. Pravila, pogoji in cene

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 15 let in so državljani Republike Slovenije. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Nagradni natečaj poteka na ozemlju Republike Slovenije.

V nagradnem natečaju lahko vsak udeleženec predlaga več hashtagov. Sodelujoči se z predlaganim hashtagom strinjajo s sodelovanjem v nagradnem natečaju pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

3. Nagradni natečaj

V nagradnem natečaju bodo sodelovali vsi udeleženci, ki bodo na socialnih omrežjih pod okriljem Hokejske zveze Slovenije pod hashtagom #RisiKoreja predlagali hashtag – #….

V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri Hokejski zvezi Slovenije in njihovim ožjim družinskim članom.

4. Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradnega natečaja in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi dveh članov, ki so predstavniki organizatorja. Komisija bo določena s sklepom, ki bo dostopen na HZS.

Zmagovalec natečaja bo znan v ponedeljek, 31. marca po 12. uri in bo objavljen na spletni strani Hokejske zveze Slovenije in na socialnih omrežjih, s katerimi opravlja HZS.

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v treh dneh po žrebanju.

Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek, naslov in fotografijo brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka in filma ali fotografije na spletni strani organizatorja in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

• davčno številko (Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke).

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Organizator lahko tudi odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

5. Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija.

Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega natečaja hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja na naslednji način:

• vse podatke nagrajenca, vključno z njegovo davčno številko hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini,

• ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.

Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator natečaja se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. S sodelovanjem v nagradni natečaju udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

7. Končne določbe

Organizator natečanja lahko spreminja pogoje sodelovanja v natečaju. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega natečaja so pravila na vpogled udeležencem na www.hokej.si in v pisarni organizatorja..