Zaključila se je nagradna igra Hokejske zveze Slovenije, v kateri  je bilo potrebno ugotoviti, kaj se skriva na fotografiji. Izžrebali smo glavnega nagrajenca, ki bo prejel podpisani dres Anžeta Kopitarja in preostale srečneže, ki bodo prejeli po dve vstopnici za mednarodnji turnir EIHC.

Prva reprezentančna preizkušnja za Rise se vedno bolj bliža. V ta namen smo pri HZS pripravili nagradno igro in vas vprašali, kaj se skriva na popačenih fotografijah. Odgovor je dres slovenske hokejske reprezentance.

Dres

Podpisan dres Anžeta Kopitarja prejme: Lidija Bole

Dve vstopnici za prvo tekmo slovenske reprezentance proti Japonski (četrtek, 6. november ob 20. uri), prejmejo:
Gregor Bogataj, David Matko, Liza Primc, Grega Rumiha, Borut Gruden, Klemen Novak, Dejan Kuburič, Mirjam Založnik, Gregor Rejc in Anže Zore

Dve vstopnici za drugo tekmo slovenske reprezentance proti Belorusiji (petek, 7. november ob 20. uri), prejmejo:
Sara Stropnik, Kim Bavdaž, Iztok Koman, Alen Anželc, Lidija Hočevar, Jure Bilkiewicz, Matej Mlakar, Tadej Leb, Gašper Klinec in Katarina Bogataj

Dve vstopnici za tretjo tekmo slovenske reprezentance proti Avstriji (sobota, 8. november ob 18.30), prejmejo:
Gašper Plut, Tija Vrhovnik, Aleš Avguštin, Igor Titan, Miha Feguš, Žiga Longar, Ines Vidovič, Urša Herak Rener, Tilen Križaj in Tadej Števancec.

Vsem nagrajencem čestitamo, v prihodnjih dneh pa vam bomo poslali tudi obvestilo prek spletne pošte. Vstopnice boste sicer lahko prevzeli pred posamezno tekmo na blagajni pred dvorano.


 

Pravila in pogoji za nagradno igro za podpisani dres slovenske hokejske reprezentance:

V sklopu nagradne igre za podpisani dres slovenske hokejske reprezentance lahko oddate svoj glas na spletni poštni naslov nagradne.igre@hokejska-zveza.si, in sicer v času od 09. 10. 2014 do vključno 17.10.2014 do 12. ure.

Vse informacije v zvezi z nagradno igro bodo dostopni na uradni strani Hokejske zveze Slovenije (hokej.si) in socialnih omrežjih pod okriljem Hokejske zveze Slovenije.

1.      Definicije

Organizator nagradne igre je Hokejska zveza Slovenije (v nadaljevanju HZS), Celovška 25, 1000 Ljubljana.

V nagradni igri lahko sodeluje vsak fizična oseba, ki se strinja s sodelovanjem v nagradni igri in soglaša, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov posredujeta organizatorju nagradne igre.

Vsi sodelujoči v nagradnem glasovanju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek) objavljeni na spletni strani www.hokej.si. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad.

2.       Pravila, pogoji in cene

V nagradni igri lahko sodelujejo nepolnoletne in polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Nagradno glasovanje poteka na ozemlju Republike Slovenije.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec nagradne igre večkrat odgovarja, vsakič z drugačnim odgovorom. Upošteva se le pravilni odgovor na vsa zastavljena vprašanja. Le en pravilni odgovor vsakega udeleženca gre v žreb za nagrado.

Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradnem glasovanju pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

3.       Nagradno glasovanje

V nagradni igri bodo sodelovali vsi udeleženci, ki bodo na spletni naslov nagradne.igre@hokejska-zveza.si poslali najmanj en odgovor.

V žrebanju za nagrado ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri Hokejski zvezi Slovenije in njihovim ožjim družinskim članom.

4.       Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradnega glasovanja in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Komisija bo v petek, 17.10.2014, izžrebala enega nagrajenca, ki bo prejel podpisani dres slovenske hokejske reprezentance. Zmagovalec nagradne igre bo objavljen na spletni strani Hokejske zveze Slovenije in na socialnih omrežjih, s katerimi opravlja HZS.

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:
• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in
• davčno številko

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.       Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim glasovanjem in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija.

Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega glasovanja hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega glasovanja na naslednji način:
• vse podatke nagrajenca, vključno z njegovo davčno številko hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini,
• ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.

Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

6.       Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator glasovanja se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

7.      Končne določbe

Organizator glasovanja lahko spreminja pogoje sodelovanja v glasovanju. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega glasovanja so pravila na vpogled udeležencem na www.hokej.si.