21. marec 2023, Ljubljana – Hokejska zveza Slovenije razpisuje usposabljanje strokovnih delavcev v športu “Športno treniranje – hokej na ledu, 1. stopnja”.

Tečaj bo potekal od 15. aprila do 19. junija 2023 med in ob koncu tedna v kombinirani obliki; tj. na daljavo, v predavalnici in telovadnici na OŠ Tone Čufar Jesenice in na ledu v Ledeni dvorani na Bledu. Tečaj obsega skupno 70 ur predavanj.

Pridobljeni naziv: Strokovni delavec 1, športno treniranje, HOKEJ NA LEDU

Stopnja usposobljenosti: 1. stopnja

Predmet Predavatelj Standard znanja Št. ur
Metodika Bojan Brun Pozna naloge in dolžnosti trenerja. Pozna osnove metodike učenja tehničnih in taktičnih elementov. Zna pripraviti in uporabljati učne pripomočke. Pozna načine komunikacije z igralci in starši 6
Kolektivna taktika Gorazd Rekelj Pozna zakonitosti igre moštva v obrambi in napadu – igralcev v polju in vratarja. Pozna postavitve in naloge posameznika znotraj moštva Pozna osnovne sisteme igre v obrambi in napadu. Pozna osnovne sisteme igre v obrambi in napadu z igralcem več ali manj. Pozna metodiko učenja igre v obrambi in napadu 10
Zgodovina, razvoj in organizacija hokeja na ledu Tomaž Pavlin Pozna zgodovino in razvoj panoge, organiziranost panoge doma in v svetu, pozna tekmovalne sisteme. 6
Uradna pravila hokeja na ledu Viki Trilar Pozna pravila igre 4
Individualna tehnika Mitja Kern
Domen Jemec
Pozna osnove motoričnega učenja, pravilno izvedbo osnovnih tehničnih elementov. Pozna pravilno izvedbo osnovnih tehničnih elementov vratarja. Pozna metodiko učenja, urjenja, utrjevanja in izpopolnjevanja tehničnih elementov. Zna odkrivati in odpravljati napake in pomanjkljivosti. 20
Individualna taktika Franci Ferjanič Pozna osnove individualne taktike v obrambi in napadu. Pozna zakonitosti igre posameznika v obrambi in napadu. 8
Osnovna in specialna telesna priprava Rok Pekolj Pozna sredstva, metode in modele treninga za razvoj telesnih sposobnosti Zna pripraviti in voditi vadbo vseh starostnih skupin. 10
Pedagogika in didaktika Gaber Klinar Pozna pedagoške norme vodenja različnih starostnih skupin, metodične lestvice učenja. Razume skupinsko dinamiko. Pozna vrednotenje in ocenjevanje uspešnosti. Razume načine kaznovanja in drugih sankcij. 6

 

Slušatelji bodo po koncu predavanj morali opraviti teoretični in praktični izpit, seminarsko nalogo ter pedagoško prakso (30 ur). Podroben razpored predavanj bodo kandidati dobili pred začetkom predavanj.  

Pogoji za prijavo  

V primeru, da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani prijavnici in plačilu naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov.

  • Vsaj 5 let igranja hokeja na ledu v mladinski ali članski konkurenci.

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje tega pogoja, je potrebno opraviti test znanja drsanja, vodenja ploščka, strela ter podajanja in sprejemanja ploščka. (termin in kraj testa se določi naknadno).

Pogoji dokončanja usposabljanja

Po Pravilniku o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, št. 0070-25/2018, je na usposabljanju potrebna 80% prisotnost od skupnih 70 ur in se preverja preko aplikacije (od trenutka, ko se prijavite, do trenutka vaše odjave), prisotnost prav tako preverjajo predavatelji.    

Rok za prijavo je do vključno 10. aprila 2023.

Rok za odjavo je do vključno 10. aprila 2023. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne ali poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku ali zaradi neudeležbe, prijavnine ne vračamo.  

Cena tečaja je 350 evrov. Plačilo tečaja je potrebno nakazati na Hokejska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. TRR odprt pri NKBM d.d., IBAN: SI56 0400 1004 6434 277. Namen nakazila: prijavnina za tečaj trener 1. stopnje. Sklic: 00 10042023. (op. V primeru, da je plačnik društvo ali klub še ime kandidata za katerega se tečaj plačuje.)                 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo tečaja Dejana Varla (e-naslov).