13. september 2018, Ljubljana – Obveščamo, da je Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS objavil razpis športnih štipendij v šolskem-študijskem letu 2018/19.

Prijavni obrazec oziroma vlogo, skupaj z vsemi prilogami, je potrebno oddati najkasneje do 3.10.2018 do 24:00 ure (datum oddaje na ovojnici) na naslov:

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – SSTŠ
Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA
(s pripisom za športno štipendijo)

Pred izpolnjevanjem e-prijavnega obrazca oziroma vloge si natančno preberite:

– Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko študijsko leto 2018/2019;
– Pravilnik o štipendiranju športnikov in športnic v RS.

POMEMBNO! Obstoječi štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so hkrati dosegli nov športni rezultat, skladno z merili za ponovno pridobitev štipendije, oddajo vlogo za pridobitev pravice do štipendije (na vlogi se označi ponovna pridobitev). V tem primeru je potrebno priložiti zahtevano dokumentacijo, ki velja za podaljšanje pravice do štipendije.

V primeru dodatnih informacij pišite na e-naslov info-vs@olympic.si.