2. september 2019, Ljubljana – Obveščamo, da je Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS objavil Razpis športnih štipendij v šolskem-študijskem letu 2019/20.

Prijavni obrazec oziroma vlogo, skupaj z vsemi prilogami, je potrebno oddati najkasneje do 19.9.2019 do 24:00 ure (datum oddaje na ovojnici) na naslov:

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – SSTŠ
Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA
(s pripisom za športno štipendijo)

V primeru dodatnih informacij pišite na e-naslov info-vs@olympic.si.