22. november 2022, Ljubljana – Davčni zavezanci v Republiki Sloveniji lahko zahtevajo, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij med katere sodijo tudi hokejski klubi.

Na seznamu upravičencev za leto 2022, ki ga je sprejela Vlada RS, so Hokejska zveza Slovenije, HK Celje, HK Dolenjske Toplice, HK MK Bled, HK Moravske Toplice, HK Olimpija, HK Slavija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HDK Maribor, HD Mladi Jesenice.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. Takšna donacija za zavezanca ne predstavlja nobenega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo sicer le ta plača državi.

V tem duhu tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez nadaljuje z akcijo Podari del dohodnine športu, s katero želi slovenskemu športu pomagati do dodatnih sredstev za delovanje.

Na povezavi https://www.olympic.si/podarim je razvita je spletna aplikacija, preko katere lahko zavezanci namenijo do 1 % dohodnine za financiranje športnih društev, ki imajo status društva v javnem interesu. 

Obrazec se odda elektronsko, brez tiskanja in obiska poštnega urada, za podpis pa zavezanec ne potrebuje digitalnega potrdila. Zadnji rok za oddajo obrazcev za donacije dohodnine za leto 2022 je konec leta, saj davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja.