V torek, 24. junija, bo v hotelu Austria Trend Ljubljana na sporedu 34. redna letna in volilna skupščina Hokejske zveze Slovenije, kjer je na sporedu deset točk dnevnega reda, izvoljen pa bo tudi novi predsednik Hokejske zveze Slovenije.

V torek, 24. junija, ob 16. uri bo v konferenčni dvorani “Horus”  hotela Austria Trend Ljubljana, na Dunajski cesti 154  v Ljubljani, na sporedu 34. redna letna in volilna skupščina HZS.

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
– volilna komisija: predsednik in dva člana

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine

4. Sprejem dnevnega reda skupščine

5. Sprejem zapisnika 33. izrednega zasedanja skupščine HZS

6. Potrditev finančnega in revizijskega poročila za leto 2013

7. Poročila
a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2013/14:
– Poročilo predsednika HZS
– Poročilo generalnega sekretarja HZS
– Poročilo o delu reprezentance
– Poročilo o izvedbi tekmovanj DP
– Poročilo o razvojni pomoči v sezoni 2013/14

b.) Poročilo nadzornega odbora

c.) Poročilo disciplinske komisije

d.) Poročilo pritožbenega senata

d.) Poročilo strokovnega sveta

e.) Poročilo sodniške organizacije

8.   Sprejem novega člana HZS: Hokejsko drsalno društvo Jesenice, Blejska dobrava 117 A, Jesenice

9.  Seznanitev skupščine z aktivnosti, vezanimi na projekt »Bela knjiga HZS –  temeljni strateški dokument za razvoj športne panoge«

10. Volitve:
–       Volitve predsednika HZS izmed naslednjih kandidatov:
a)            Matjaž Rakovec – po predloženem Programu dela HZS za prihodnji mandat
Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev predsednika HZS
Volitve dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva – na predlog izvoljenega predsednika HZS
Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva HZS
Volitve članov organov HZS – na predlog izvoljenega predsednika HZS:
a) treh (3) članov nadzornega odbora HZS in dveh (2) namestnikov
b) treh (3) članov pritožbenega senata HZS in dveh (2) namestnikov
c) treh (3) članov disciplinske komisije HZS in dveh (2) namestnikov
Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev članov organov HZS