Ostalo

39. Izredna skupščina HZS

Sklic 41. redne Skupščine HZS

Skladno s sklepom številka 833/148/16, 148. seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS, Predsedstvo HZS sklicuje

41. REDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v torek, 18. oktobra 2016, ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
-­ zapisnikar
-­ dva potrjevalca zapisnika
-­ verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
– volilna komisija: predsednik in dva člana (za imenovanje enega člana predsedstva skladno z 9. točko dnevnega reda)

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 40. redne skupščine HZS
6. Seznanitev skupščine s Programom reprezentanc HZS za sezono 2016/17
7. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2017
8. Obravnava predloga predsedstva HZS – sprejem novega člana HZS (HK Velenje)
9. Seznanitev z odstopom člana predsedstva HZS (Jure Cekuta) in izvolitev (enega) novega člana predsedstva HZS (na predlog predsednika HZS: Milan Rajtmajer)

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 15.10.2016, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).

Komentarji

 • Zavarovalnica Triglav

  Zavarovalnica Triglav
 • Telekom Slovenije

  Telekom Slovenije
 • Petrol

  Petrol
 • Pivovarna Union

  Pivovarna Union
 • Slovenske železnice

  Slovenske železnice
 • mercator-logotip-positive-pokoncen+slogan

  mercator-logotip-positive-pokoncen+slogan
 • Riko

  Riko
 • Merkur

  Merkur
 • Kompas

  Kompas
 • Unija

  Unija
 • Toyota

  Toyota
 • BTC City

  BTC City
 • Modiana

  Modiana
 • KonicaMinolta

  KonicaMinolta
 • Amicus

  Amicus
 • Mercedes Benz

  Mercedes Benz
 • Europlakat

  Europlakat
 • Krka

  Krka
 • sinusiks-new

  sinusiks-new
 • Fundacija za šport

  Fundacija za šport
 • Warrior

  Warrior
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • iTAK Sport

  iTAK Šport - hokejska oprema, navijaški artikli za hokej
 • Bled

  Bled