10. december 2019, Ljubljana – Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije je, na podlagi predloga Strokovnega sveta HZS, na svoji 170. seji potrdilo kriterije za pridobitev statusa »Višji trener hokeja na ledu« in kriterije za oblikovanje prioritetnega vrstnega reda ob razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Kriteriji za izredno priznanje najvišje stopnje usposobljenosti

A
1. pridobljeno znanje na šolanju v tujini
2. pridobljeno znanje na usposabljanju v tujini

Kandidat mora predložiti pisne dokaze tuje ustanove, ki izdaja potrdilo o usposobljenosti, pri čemer mora biti program usposabljanja primerljiv s programom, veljavnim v Republiki Sloveniji. Priznanje usposobljenosti sprejme in potrdi Strokovni svet HZS. Navedeno velja tudi za ostale stopnje usposobljenosti.

B
1. trener hokeja na ledu
2. dolgoletno konstantno uspešno delo – 10 do 15 let
3. trener reprezentančnih selekcij – 2 leti glavni in 3 leta pomočnik
4. izjemni uspehi z reprezentanco in klubom
5. samoiniciativno izpopolnjevanje v tujini (priloži se potrdilo)

Priznanje usposobljenosti sprejme in potrdi Strokovni svet HZS.

Kriteriji za soglasje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda ob razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

1. izobrazba športne smeri
2. najvišja stopnja usposobljenosti
3. dolgoletno delo v klubu in reprezentancah
4. članstvo v strokovnih organih zveze in klubov
5. sodelovanje pri programih strokovnega usposabljanja