15. januar 2020 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) je svoji spletni strani objavilo Javni razpis za izbor izvajalca in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020 – 2024.

V naslednjem štiriletnem obdobju bo izvajalec programa izključno Hokejska zveza Slovenije zato bosta strokovna delavca (dve mesti) zaposlena na Hokejski zvezi Slovenije, ki bo kandidata izbrala na osnovi razpisnih pogojev MIZŠ in internih Kriterijev za izbor, ki so bili objavljeni na spletni strani HZS.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo do petka, 17.1.2020, na elektronski naslov, ter k prijavi priložijo:

  • kopijo diplome o strokovni izobrazbi
  • kopijo diplome o strokovni usposobljenosti
  • kopijo vpisa v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu ali potrdilo, da so vložili zahtevo za vpis.

Strokovni svet HZS bo na podlagi prispelih prijav in dokazil, ter na osnovi kriterijev določil dva strokovna delavca, ki ju bo prijavil na razpis.