Okrožno sodišče v Ljubljani je tožbeni zahtevek, s katerim je družba Class I, d.o.o., sicer v lasti Ernesta Aljančiča, od HZS zahtevala znesek v skupni višini 336.467,60 EUR, s pripadki, v celoti zavrnilo in odločilo, da mora omenjena družba HZS povrniti pravdne stroške v višini 4.620,75 EUR.

Okrožno sodišče v Ljubljani je, med drugim, razsodilo, da je pogodba o trženju, na podlagi katere naj bi družba Class I, d.o.o. bila upravičena do provizije za sponzorska sredstva, nična, saj je le-ta, med drugim, v nasprotju s temeljnimi moralnimi načeli, omenjeno sodišče pa je, kot neutemeljene, zavrnilo tudi vse druge zahtevke družbe Class I, d.o.o. Sodba še ni pravnomočna.