ZADEVA:        Zahteva za objavo popravka

Spoštovani,

na spletnem portalu www.dnevnik.si in tiskani izdaji dnevnika, sta bila objavljena dva sporna članka:

–      dne 7.4.2015: »Rakovcu se je zataknilo pri plači za Matjaža Kopitarja« (v nadaljevanju: »Sporni članek 1«),

–      dne 8.4.2015: »Okrnjeni tudi ob igrišču« (v nadaljevanju: »Sporni članek 2«), ki je bil kasneje (izključno na spletni strani) spremenjen v naslovu, in sicer tako, da je bilo zapisano: »Slovenija v Zagrebu okrnjena na in ob igrišču«, v nadaljevanju Sporni članek 1 in Sporni članek 2 oba skupaj: »Sporna članka«.

Ad. 1   Uvodna pojasnila

Novinar Matej Grošelj (v nadaljevanju: »Novinar«) ponovno ni preveril navedb, ki jih navaja v Spornih člankih, pri čemer se je večina navedb (ponovno) izkazala za neresnična oziroma zavajajoča. Novinar je s tem ponovno posegel v pravni interes in pravice naše zveze. Neresnične oziroma zavajajoče navedbe so najmanj naslednje:

Sporni članek 1

Novinar je neresnično zapisal najmanj naslednja dejstva:

–      Tiskovni predstavnik zveze je bil Drago Cvetanovič. Omenjeno je bilo znano vsem novinarjem, zavajanje Novinarja v tem delu pa ni na mestu.

–      Novinar ponovno neresnično, zavajajoče in pavšalno razpreda o »finančnih zagatah zveze«, lažno pa zapiše, da naj bi naša zveza manipulirala s trditvijo, da so obveznosti do trenerjev regulirane. V tem kontekstu ponovno poudarjamo, da Novinar nobene navedbe ni preveril pri naši zvezi. Ozadje zavajanj Novinarja naši zvezi ni poznano, pri čemer HZS izkazuje svojo finančno sposobnost na način, da skladno z dogovori izpolnjuje vse svoje obveznosti. Obveznosti do trenerjev so regulirane, kot je zveza tudi večkrat sporočila, kar pomeni, da je z vsemi trenerji dosežen dogovor glede njihovega plačila.

Sporni članek 2

Novinar je neresnično zapisal naslednja dejstva:

–      Vodja moštva je bil na omenjeni tekmi Dejan Kontrec, ki je opravljal tudi funkcijo tiskovnega predstavnika. Na tekmi je bil prisoten tudi predsednik Matjaž Rakovec. Naša zveza je imela na tekmi najvišje funkcionarje svoje zveze, zato ni znano o kakšnem »zdrsu« govori Novinar. Glede selektorjevega pomočnika pa zveza poudarja, da se v delu strokovnega štaba ne spušča, kar se je, verjetno nesporno, v preteklosti že izkazalo za uspešno.

Ad.2    Zahteva za popravek

Glede na to, da sta oba Sporna članka ponovno posegla v čast in dobro ime naše zveze, med drugim, ker vsebujeta neresnična oziroma najmanj zavajajoča dejstva, vas, skladno z 26. in 27. čl. Zakona o medijih, prosimo, da najkasneje v zakonskem roku, na enakovrednem mestu, brez sprememb, objavite naslednji popravek/prikaz nasprotnih dejstev (v tem besedilu: »Popravek«). Prosimo vas, da tokrat pravilno zapišete naslov, kot smo ga zahtevali.

Naslov: Prikaz nasprotnih dejstev: HZS z urejenimi finančnim stanjem omogoča razvoj hokeja na najvišji ravni

Novinar, Matej Grošelj, je objavil dva sporna članka: »Rakovcu se je zataknilo pri plači Matjaža Kopitarja« in »Okrnjeni tudi ob igrišču«, pri čemer omenjeni novinar, kljub jasnemu standardu novinarske etike, na zvezi ni preveril in ni niti skušal preveriti (ne)resničnosti svojih navedb. Glede na to, da skuša novinar z neresničnimi navedbami načrtno okrniti ugled HZS, je HZS igralcem, klubom in sponzorjem, dolžna podati naslednje pojasnilo:

Novinar finančnega stanja ni preveril in ni niti skušal preveriti pri HZS, pri čemer njegovo negativno senzacionalistično poročanje ne izkazuje realnega dejanskega stanja. V času od prevzema vodenja HZS s strani Matjaža Rakovca se ni nikoli zgodilo, da bi bilo kakršnokoli plačilo pod vprašanjem realizacije. Po prevzemu vodstva s strani omenjenega predsednika se je v letu 2010 ugotovil dolg HZS v skupni višini cca. 1.700.000 EUR, v petih letih vodenja pa je HZS uspelo, s transparentnim postopanjem, z nadzorom financ in presekanjem nezakonitih izčrpavanj, poplačati velik del teh dolgov ter zmanjšati negativni društveni sklad pod 1 mio EUR. Kar pa je pomembnejše, HZS je ponovno dobila zaupanje (članskih) igralcev, strokovne ekipe in dobaviteljev. HZS, ob tem, ko ustvarja presežek prihodkov na odhodki, velik del sredstev namenja tudi razvoju klubom, kar se poprej ni počelo. Posledično so tudi hokejski rezultati izjemni, pri čemer ponovno spomnimo na izjemni uspeh HZS na OI v Sočiju, ki, ne samo, da je omogočilo dodaten zanos hokeju (ki se statistično kaže tudi v povečanju vpisa mladih igralcev), temveč doprineslo tudi dvigu nacionalne identitete. Ni skrivnost, da HZS deluje v težkih gospodarskih razmerah, ni skrivnost, da je bila HZS oškodovana z nepravično delitvijo sredstev FŠO (o čemer nekateri neodvisni novinarji že poročajo), prav tako pa ni skrivnost, da sredstva Ministrstva še niso bila razdeljena. Že z minimalnim finančnim znanjem pa je mogoče zaključiti, da HZS, s posojilom, izkazuje zgolj zaupanje na trgu, kar je mogoče brati izključno v pozitivni konotaciji.

Tudi ostale navedbe novinarja ne držijo. Tiskovni predstavnik HZS je bil na dogodku na Jesenicah g. Cvetanovič, kar je bilo pojasnjeno tudi vsem novinarjem. Na tekmi v Zagrebu je bil vodja ekipe Dejan Kontrec, ki je kontaktiral tudi z mediji, prisoten pa je bil tudi predsednik Matjaž Rakovec. HZS je imela na omenjeni tekmi najvišje predstavnike, tako, da ni jasno o kakšnem zdrsu novinar govori. V strokovno delo trenerskega štaba pa se HZS (mimo internih pravil) ne spušča, kar se je v preteklosti izkazalo za pravilno in zelo uspešno. Ob tem dodamo, da ni znano, zakaj je novinar, ob lepi zmagi slovenskih hokejistov, naslov spornega članka v tiskani izdaji Dnevnika naslovil »Okrnjeni tudi ob igrišču«, ki je nerazumljiv, v vsakem primeru pa se sploh ne ujema s kontekstom njegovega pisanja.

 Hokejska zveza Slovenije,
Matjaž Rakovec, predsednik