V ponedeljek je bila v sejni sobi dvorane Tivoli 35. izredna skupščina Hokejske zveze Slovenije, ki pa ni bila sklepčna, zato bodo delegati HZS o finančnem načrtu za leto 2015 odločali na korespondenčni seji.

Ponedeljkova 35. izredna skupščina Hokejske zveze Slovenije je bila sklicana z namenom potrditve finančnega načrta HZS za leto 2015. Šlo je za šesto in hkrati zadnjo točko dnevnega reda. Od 27 delegatov HZS je bilo prisotnih le 12, tako da skupščina ni bila sklepčna. O finančnem načrtu za leto 2015 bodo delegati odločali na korespondenčni seji.