15. marec 2017, Ljubljana – Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije je na svoji 150. seji 27.2.2017 sprejelo Pravilnik o tekmovanju hokeja na ledu HZS ter Registracijski pravilnik HZS.

Pravilnik o tekmovanju hokeja na ledu ureja način organiziranja in vodenja tekmovanj ter igranja hokejskih tekem na ozemlju Republike Slovenije, prav tako pa tudi podeljevanje licenc klubom za nastopanje v tekmovanjih, ki so pod okriljem HZS.

Registracijski pravilnik ureja vprašanja registracije igralcev, sklepanja pogodb, igranja tujih državljanov v Republiki Sloveniji, pravic nastopanja, dvojne licence, igranje slovenskih igralcev v tujini, odškodnine in merila ter finančna določila, povezana z registracijo igralcev.

Oba dokumenta sta objavljena na tej povezavi in stopita v veljavo s 1. majem 2017.