29. avgust 2017, Ljubljana – Hokejska zveza Slovenije in spodaj podpisane osebe javnost obveščajo, da so sklenile sodno poravnavo, s katero so se na miren način in v športnem duhu zaključili vsi pravdni spori med Hokejsko zvezo Slovenije in sodelavci, ki so omenjeni zvezi pomagali v preteklosti, in sicer Ernestom Janezom Aljančičem, Markom Schulzem in Matjažem Žargijem.

S sodno poravnavo nobena stranka ni priznala odgovornosti ali kakršnegakoli dejstva, so pa stranke, z vzajemnim popuščanjem, s sklenitvijo  sodne poravnave realizirale vsaka svoje interese, upoštevaje tudi, da se lahko Hokejska zveza Slovenije v največji meri osredotoči na svoje poslanstvo, tj. v razvoj in nadaljnje uspehe v hokeju.

Hokejska zveza Slovenije
Ernest Janez Aljančič
Marko Schulz
Matjaž Žargi