Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je sprejela nekaj novih pravil, s katerimi želi povečati število zadetkov. Obrambna tretjina se bo podaljšala za meter in pol, sprejet pa je tudi hibridni prepovedani dolgi strel.

Pri Mednarodni hokejski zvezi so hokej na ledu želeli nekoliko modernizirati in ga narediti še bolj atraktivnega, tako da je prišlo do nekaterih sprememb pravil. Sprva je kazalo, da bo prišlo do veliko večjega števila sprememb, saj je prišlo kar 86 predlogov sprememb, vendar so bili pri IIHF na koncu veliko bolj konzervativni.

Pomembno spremembo prinaša novo pravilo o dolžini posameznih tretjin. Obrambna tretjina se bo tako podaljšala za meter in pol, iz 21.36 na 22.86 metra, kar pomeni, da bo imela napadalna ekipa več manevrskega prostora. Sprememba pa bi morala biti opazna še bolj pri igri ob igralcu več. S tem pri IIHF pričakujejo, da bo prišlo do večjega števila zadetkov. Nevtralna tretjina se bo zaradi tega pravila zmanjšala za tri metre. Iz 17.3 na 14.3 metre.

IgriscePri IIHF so spremenili tudi pravilo pri prepovedanem dolgem strelu. Od zdaj bo veljal tako imenovani hibridni prepovedani dolgi strel. To pravilo se je že uveljavilo v ligi NHL, zdaj upajo, da se bo tudi v Evropi. Pri tem pravilu bo linijski sodnik ukrepal po dveh merilih. Po prvem bo moral najprej oceniti, ali bo plošček prešel golov črto. Nato bo moral oceniti, kdo bo do njega prišel prvi, igralec ekipe, ki se brani, ali tiste, ki napada. V kolikor oceni (najkasneje do konca cone pri metu ploščka), da bo prvi pri ploščku branilec, potem gre za prepovedan dolgi strel, v nasprotnem primeru ne. Po drugem kriteriju linijski sodnik uporablja enako oceno, le da plošček potuje na drugo stran igrišča ob ogradi.

Pri izvajanju kazenskih strelov brez obrata za 360 stopinj
Nekoliko strožje bo od zdaj pravilo, ki se nanaša na kazen zaradi prevelikega števila igralcev na ledu. Do zdaj je klop prejela kazen v primeru, da je ob menjavi, ko je igralec prišel na led, se ta dotaknil ploščka ali pa naredil fizični kontakt z nasprotnikom, ob pogoju, da njegova menjava še ni šla z ledu. Zdaj je dodano še, da do kazni pride, če isto zadevo naredi tudi igralec, ki zapušča ledeno ploskev med nepopolno menjavo (ko je njegova menjava na ledu ali so ostali igralci še na ledu).

DremeljPokoncna

Ne bodo pa navijači več tako uživali ob izvajanju kazenskih strelov. Zadetek ne bo več priznan v primeru, da bo igralec pri izvajanju naredil obrat za 360 stopinj.

Tudi pri metu ploščka v obrambni tretjini je prišlo do spremembe. Ob metu ploščka mora po novem prvi položiti palico igralec, ki se brani v svoji obrambni tretjini, šele nato nasprotnik, ki igra v svoji napadalni tretjini (do zdaj je bilo ravno obratno).

Pri tekmovanjih pod IIHF okriljem mora biti igrišče dolgo 60 metrov in širokov med 26 in 30 metrov. Za organizacijo svetovnih prvenstev, mora biti igrišče dolgo 60 in široko 30 metrov. Za ostale dimenzije je potrebna privolitev IIHF. Nova pravila so sprejeli tudi glede višine ograde kot tudi glede pleksi stekla na ogradi.