Na podlagi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki ga je Vlada RS sprejela na dopisni seji 20. 10. 2020, začasno prekinjamo vsa tekmovanja v selekcijah ml. dečki U-13, dečki U-15, kadeti U-17 in mladinci U-19, začasno prekinjamo tudi tekmovanje v kategoriji IHL članice.

Tekmovanja v kategorijah IHL člani in DP člani potekajo dalje po razporedu, saj spadajo v najvišji kakovostni nivo nacionalnega oz. regionalnega tekmovanja. 

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj ter ponujanja storitev fitnes centrov.

Proces športne vadbe je začasno dovoljen športnikom:

  • z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
  • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport.

V kolektivnih športih je dovoljeno:

  • izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet ter
  • izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe. Za izvajanje  treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.