20. junij 2023, Ljubljana – Redna letna skupščina Hokejske zveze Slovenije je na svojem današnjem zasedanju potrdila poročila o svojem delovanju v minuli sezoni ter se seznanila s programom dela za sezono 2023/24.

Udeleženci skupščine so potrdili spremembo Statuta HZS, s katero se ustanavlja Komisija za varnost igralcev. Namen slednje je na podlagi videoposnetka omogočiti izrek kazni, spremembo kazni ali njeno izničenje za prekrške ali kršitev pravil, ki so v pristojnosti sodnika na tekmi. Spremembe prinašajo pomembno novost, saj pritožba zoper odločitev tehničnega direktorja in Komisije za varnost igralcev ne zadrži izvršitve kazni. Delovanje Komisije za varnost igralcev opredeljujeta Disciplinski pravilnik HZS in Pravilnik o tekmovanju hokeja na ledu HZS.

Prav tako so člani skupščine potrdili spremembo statuta, s katero se poimenovanje Društvo slovenskih sodnikov hokeja na ledu (DSSHL) nadomesti z izrazom “sodniška organizacija”, ki je bila vselej del HZS. Zaradi finančnih težav HZS so se sodniki v letu 2004 organizirali v samostojnem društvu DSSHL. HZS si po stabilizaciji svojega poslovanja že dlje časa prizadeva, da bi bili sodniki ponovno del krovne hokejske organizacije. Nedavni dogodki v DSSHL so privedli do tega, da so sodniki trenutno razdeljeni na dve skupini, pri čemer nobena od skupin ne more odsoditi vseh tekmovanj pod okriljem HZS. Slednja pa si ne more in ne sme dovoliti, da bi prišla v položaj, v katerem bi bila ogrožena izvedba tekmovanj pod njenim okriljem, zato je nujno, da se sodniki organizirajo v sodniški organizaciji, ki je pod okriljem HZS.

Skupščina je sprejela tudi vsa poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama, kakor tudi Poročilo Sanacijske skupine HZS za leto 2022, Revidirano letno poročilo HZS za leto 2022, Rebalans Finančnega načrta HZS za leto 2023 ter Finančni načrt HZS za leto 2024. Seznanila pa se je tudi s spremembo v sestavi Nadzornega odbora, kjer je pokojnega Zdravka Bobnariča nadomestil Mitja Kern.

Ob tem je bilo poudarjeno, da se negativni društveni kapital še naprej zmanjšuje. Trend zmanjševanja bi bil lahko, po besedah predsednika HZS Matjaža Rakovca, še hitrejši, oziroma bi bila zveza lahko že rešena tega bremena, vendar pa se vodstvo HZS zavestno odloča, da presežek v poslovanju deloma namenja tudi za razvoj slovenskega hokeja. HZS je, po njegovih besedah, ena redkih krovnih hokejskih organizacij, ki finančno pomaga klubom, medtem ko je večinska praksa v tujini ravno obratna.

Člani skupščine so bili s strani predsednika HZS tudi seznanjeni o poteku pogovorov z Mednarodno hokejsko zvezo (IIHF) glede izplačila odškodnine za izpad dohodka ob dvakratni preložitvi Svetovnega prvenstva divizije I-A v Ljubljani ter nazadnje okrnjeni izvedbi le tega. Predsednik HZS Matjaž Rakovec je dejal, da je HZS, zaradi neodzivnosti IIHF, že napovedala namero, da zadevo preda Mednarodnemu športnemu razsodišču v Lausanni.

Predstavljena je bila tudi možnosti pridobivanja finančnih sredstev za izgradnjo športne infrastrukture iz državnega proračuna v višini 30 mio EUR letno. Predsednik HZS Matjaž Rakovec in generalni sekretar Dejan Kontrec sta že opravila nekatere pogovore v posameznih lokalnih okoljih, kjer bi lahko obstajal interes za postavitev novega hokejskega igrišča. V nadaljevanju bo za lokalne skupnosti pripravljena informacija o tovrstnih možnostih, pomoči države in krovne hokejske organizacije ter tozadevnih pričakovanjih v odnosu do zainteresiranih lokalnih skupnosti.

V okviru seznanitve z načrtom dela za sezono 2023/24 je generalni sekretar HZS Dejan Kontrec dejal, da so se mandati vodstev vseh hokejskih reprezentanc, ki so bili podaljšani zaradi epidemije SARS CoV-2, z zaključkom letošnje sezone iztekli. Strokovni svet HZS je še pred članskim svetovnim prvenstvom maja letos opravil razpravo o možnih kandidatih za vodenje reprezentanc v prihodnjih štiriletnem obdobju. Ob tem je poudaril, da si HZS prizadeva za tesno sodelovanje med selektorjem članske reprezentance in trenerskimi štabi mlajših selekcij, zato so dokončne odločitve deloma odvisne od imenovanja selektorja članske izbrane vrste. Izrazil je pričakovanje, da bodo omenjena vprašanja razrešena v prihodnjih nekaj tednih.