S 1. januarjem 2021 stopijo v veljavo nova protidopinška pravila na mednarodnem in nacionalnem nivoju. Pravila so med seboj skladna in veljajo za vse športe, katerih mednarodne zveze so podpisale Svetovni protidopinški kodeks in za 190 držav, ki so ratificirale Mednarodno konvencijo proti dopingu v športu (UNESCO). Na nacionalnem nivoju sta posodobljena oziroma spremenjena Protidopinški pravilnik SLOADO in Protidopinški pravilnik OKS-ZŠZ.

Na mednarodnem nivoju so se poleg Svetovnega protidopinškega Kodeksa posodobili tudi obstoječi mednarodni standardi (MS za terapevtske izjeme, MS za testiranja in preiskave, MS za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov, MS za laboratorije in MS za skladnost podpisnic s Kodeksom), nova pa sta dva standarda in sicer MS za izobraževanje in MS za upravljanje z rezultati. Kot vsako leto bo s 1. januarjem začela veljati tudi nova Lista prepovedanih snovi in postopkov.

Novost na mednarodnem nivoju je tudi Akt o pravicah športnikov, ki v enem dokumentu združuje vse protidopinške pravice športnikov (v fazi prevoda v slovenski jezik).

V organizaciji SLOADO so  zbrali vse zgoraj navedene dokumente, jih prevedli v slovenski jezik in pripravili povzetke glavnih sprememb. Dostopne so na spodnji povezavi:

https://www.sloado.si/kategorija/novo-2021

Letna Protidopinška konferenca 2020 bo v virtualni obliki potekala 13. januarja 2021, namenjena pa bo pregledu vseh novosti v mednarodnih in nacionalnih pravilih.