The Goyang Ice Rink
Leto otvoritve: 2005
Kapaciteta: 3.400
Klub v dvorani: High1