• Form //
  • PRIJAVNICA

  • Ulica
  • PODATKI O PLAČNIKU STROKOV USPOSABLJANJA:

  • Kandidat s svojim podpisom dovoljuje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega obrazca za potrebe nosilca usposabljanja, izvajalca tega usposabljanja, strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Podatke s tega obrazca s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja Zavod za šport Slovenije -Športno informacijski center.

  • Reload

  • Should be Empty:

  //