Ostalo

IMG_6001

Sklic 42. redne Skupščine HZS

Skladno s sklepom številka 864/153/17,  153.  seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

42. REDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v sredo, 24. maja 2017 , ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 41. rednega zasedanja skupščine HZS
6. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2016
7. Potrditev rebalansa Finančnega načrta za leto 2017
8. Potrditev Finančnega načrta za leto 2018
9. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):

a) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2016/17:

– Poročilo predsednika HZS
– Poročilo generalnega sekretarja HZS
– Poročilo o delu reprezentanc
– Poročilo o izvedbi tekmovanj DP

b) Poročilo nadzornega odbora
c) Poročilo disciplinske komisije
d) Poročilo pritožbenega senata
e) Poročilo strokovnega sveta
f) Poročilo sodniške organizacije

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 21.5.2017, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).

Komentarji

 • Zavarovalnica Triglav

  Zavarovalnica Triglav
 • Telekom Slovenije

  Telekom Slovenije
 • Petrol

  Petrol
 • Pivovarna Union

  Pivovarna Union
 • Unija

  Unija
 • Slovenske železnice

  Slovenske železnice
 • Merkur

  Merkur
 • Kompas

  Kompas
 • Riko

  Riko
 • Toyota

  Toyota
 • BTC City

  BTC City
 • Modiana

  Modiana
 • Europlakat

  Europlakat
 • Amicus

  Amicus
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Krka

  Krka
 • Fundacija za šport

  Fundacija za šport
 • iTAK Sport

  iTAK Šport - hokejska oprema, navijaški artikli za hokej
 • GVS

  GVS
 • Warrior

  Warrior
 • sinusiks-new

  sinusiks-new
 • Bled

  Bled