Ostalo

foto 2

Sklic 39. izredne skupščine HZS

Skladno s sklepom številka 789/141/15, 141. seje predsedstva HZS in 24. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

39. IZREDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v četrtek, 22. oktobra 2015, ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
-­ zapisnikar
-­ dva potrjevalca zapisnika
-­  verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 37. redne skupščine HZS
6. Sprejem zapisnika 38. dopisnega zasedanja skupščine HZS
7. Seznanitev skupščine s Programom reprezentanc HZS za sezono 2015/16
8. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2016

***

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 19.10.2015, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).

Pravni pouk (24. člen Statuta HZS):

Predsedstvo je dolžno sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj 2/3 članov predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali 1/5 vseh članov HZS. Izredna skupščina lahko odloča le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.

pdf icon

Komentarji

 • Zavarovalnica Triglav

  Zavarovalnica Triglav
 • Telekom Slovenije

  Telekom Slovenije
 • Petrol

  Petrol
 • Pivovarna Union

  Pivovarna Union
 • Unija

  Unija
 • Slovenske železnice

  Slovenske železnice
 • Merkur

  Merkur
 • Kompas

  Kompas
 • Riko

  Riko
 • Toyota

  Toyota
 • BTC City

  BTC City
 • Modiana

  Modiana
 • Europlakat

  Europlakat
 • Amicus

  Amicus
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Krka

  Krka
 • Fundacija za šport

  Fundacija za šport
 • iTAK Sport

  iTAK Šport - hokejska oprema, navijaški artikli za hokej
 • GVS

  GVS
 • Warrior

  Warrior
 • sinusiks-new

  sinusiks-new
 • Bled

  Bled